Kordon Rotaract Kulübü 16.08.2018 tarihinde Su ve Sanitasyon 6 öncelikli hizmet alanı kapsamında Çeşme-Deliklikoy’da çevre temizliği gerçekleştirmiştir. 2017-18 döneminde de aynı tarihte gerçekleştirilen proje kulübün geleneksel projesi olarak her dönem tekrar edilecektir.