Rotary nedir?

Rotary; 23 şubat 1905 yılında aralarında avukat Paul Harris ve üç arkadaşı, Kömür Tüccarı Silvester Schile, Maden Mühendisi Gustavus Loehr ve Tüccar terzi Hiram Shorye bulunduğu bir grup akşamları buluşup geliştirdikleri fikirlerle başlamıştır. O zamanlar da bu kişiler yaptıkları toplantılarda yalnızlık hislerinin bastırılması, birbirlerini tanımak ve aralarında iyi ilişkiler kurarak her birinin bireysel gelişimini sağlamak amaçlanmışlardır. Rotary daha sonraları dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik eden “Rotaryenlerin”dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluş olarak bilinir. Rotary’nin yukarıda bahsettiğimiz bu ilk dört kurucu üyesi arasında milliyet ve dini inançlar yönünden büyük farklılıklar vardır. Rotary’nin hizmet ideali, “Kendinden Önce Hizmet” olarak tanımlanır. Bu anlayış tüm Rotaryenlerin ortak tavrı olurken, dünya çapında insanları ortak amaçlar çerçevesinde bir araya getirir.

Rotaryen nedir?

Rotary amaçlarına uygun niteliklere sahip, kendinden önce başkalarına hizmet prensibini benimsemiş, toplumdan alma yerine topluma verme aşamasına ulaşmış, iyi ahlak sahibi , toplumda saygınlığı bulunan , iş ve mesleğinde zirveye erişmiş , liderlik vasıflarına haiz , dernek ana ve iç tüzüklerindeki yöntemle bir Rotary Kulübüne üye kaydedilmiş kişilere Rotaryen olarak hitap edilir.

Rotary’nin temel ilkeleri nelerdir?

1- Üyeler arasında dostluğu geliştirmek,

2- Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,

3- Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak,

4- Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmektir.

Rotary’nin amacı nedir?

1- Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,

2- Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,

3- İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,

4- Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,

5- Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak tanımlanır.