Yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

Toplantı Bilgileri
  • 1. ve 3. perşembe
  • Workinton Bursa
  • Bursa

Charter Tarihi: 06-11-1996