Güzelbahçe Rotaract Kulübü Karanlık Yemek projesini gerçekleştirdi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü bu yıl "Karanlık Yemek" etkinliğinin dördüncüsünü düzenledi. Geleneksel olarak devam eden Proje kapsamında gönüllü olan insanların gözleri bağlanmış ve kendi çabaları ile bir akşam yemeği yemeleri sağlanmıştır.. Gözleri kapanan insanlar önlerine gelen başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlıyı gözleri kapalı olarak tahmin etmeye ve yemeye çalıştılar. Proje görme engelli insanlar ile empati kurmak ve farkındalık yaratarak bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. aratılan bilinç ile insanların görme engelli bireyleri anlamak için daha fazla efor sarf etmesi sağlamaya çalışıldı. Özellikle projemizin bir deneyim yaşatması istenilen bilincin oluşturulmasında büyük önem arz etmektedir. Gönüllüler ile yemekten önce kısa videolar çekilerek beklentileri sorulmuş, nasıl bir deneyim yaşamayı bekledikleri sorularak düşünceleri öğrenilmiştir. Yemek bittikten sonra aynı kişiler ile tekrar konuşulduğunda, deneyimin çok farklı olduğu, ilk defa bu kadar bir görme engelli birey ile empati yapabildiklerini belirtmişlerdir. Gönüllüler bu deneyime farklı tepkiler vererek düşüncelerini belirtiler. Görme engelli farkındalığı oluştururken aynı zamanda bir duyu organın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu vurgulandığı proje olarak değerlendirilen proje Rotary’nin “Kendinden önce hizmet” ilkesi ile yola çıktığımız projemiz, daha iyi ve bilinçli bir toplum oluşturmak gayesini sürdürmektedir." olarak belirten Güzelbahçe Rotaract Kulübü projeyi her dönem yaparak bu farkındalığı sürdüreceklerini belirttiler.