Disable Preloader

Yeter ki Hayal Et Başarılı Kadın Hikayeleri Kitapçığı

Efes Rotaract Kulübü, Yeter ki Hayal Et projeleri kapsamında, bugüne kadar davet ettikleri başarılı kadınların hikayeleriyle birlikte tarihte yer etmiş kadınları da konu aldığı kitapçık hazırlamışlardır. Bu kapsamda, kitapçığı, çeşitli okullara dağıtarak, öğrencilere ışık olmak istemektedirler. İletişimde oldukları okullara online olarak göndermeye başlamışlardır.