İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Rotary, dünya çapında bir milyonu aşkın insanı bir araya getiriyor İnsanların bir araya gelerek, dünya genelinde, yaşadığımız toplumlarda ve kendimizde kalıcı bir değişim sağlamak için birlikte harekete geçtiği bir dünya görüyoruz.

TOPLUMLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Yerel ve dünya çapında harekete geçiyoruz. Üyelerimiz her gün tutku, bütünlük ve zekalarını kalıcı bir etki yaratacak projelere aktarıyor. Gerçek ve kalıcı sonuçlara ulaşana dek durmuyoruz.

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Hiçbir zorluk bizim için aşılmaz değil 110 yılı aşkın bir süredir, barışı desteklemek, eğitimsizlik ve yoksullukla savaşmak, temiz su ve hijyen koşullarını iyileştirmek ve hastalıklarla mücadele etmek için kültürler arasında köprü kuruyor, kıtaları birbirine bağlıyoruz.

Burak TERLEMEZ

BRT MESAJI

Değerli Dostlarım,

Yepyeni bir döneme başlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz! Sizlerin de bildiği üzere her yıl 1 Temmuz’da Rotaract anlamında yepyeni bir sayfa açılır. Yeni sayfa yeni umutlar, yeni heyecanlar anlamı taşır. Açtığımız bu yeni sayfa sizlerin emekleri ile topluma umut ışığı olmaya devam edecek ve birbirinden güzel dostluklarımız ile güzelleşmeye ve güçlenmeye devam edecek.

Devamı...

Altı Öncelikli Alanımız

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını destekler.

Hastalıkların Önlemesi ve Tedavisi

Sağlığımız her şeydir. Oysa dünyadaki 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine erişemez.

Su ve Sanitasyon

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.


Anne ve Çocuk Sağlığı

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri.

Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17'sine denk

Ekonomik ve Toplumsal Gelişim

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.