İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Rotary, dünya çapında bir milyonu aşkın insanı bir araya getiriyor İnsanların bir araya gelerek, dünya genelinde, yaşadığımız toplumlarda ve kendimizde kalıcı bir değişim sağlamak için birlikte harekete geçtiği bir dünya görüyoruz.

TOPLUMLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Yerel ve dünya çapında harekete geçiyoruz. Üyelerimiz her gün tutku, bütünlük ve zekalarını kalıcı bir etki yaratacak projelere aktarıyor. Gerçek ve kalıcı sonuçlara ulaşana dek durmuyoruz.

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ

Hiçbir zorluk bizim için aşılmaz değil 110 yılı aşkın bir süredir, barışı desteklemek, eğitimsizlik ve yoksullukla savaşmak, temiz su ve hijyen koşullarını iyileştirmek ve hastalıklarla mücadele etmek için kültürler arasında köprü kuruyor, kıtaları birbirine bağlıyoruz.

Ege Yiğit Ece

BRT MESAJI

Hizmetlerimizle hayatları değiştirdiğimiz bir dönem sonrasında hayallerimizi gerçekleştireceğimiz yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Her yeni dönemde olduğu gibi bu döneme de heyecanla ve mutlulukla giriyoruz. Sizlerin de bildiği üzere; 1 Temmuz itibariyle Rotaract için yeni bir sayfa açılır ve beraberinde de yeni heyecanlar, yeni umutlar, yeni hayaller ve hedefler getirir. Açılan bu yeni sayfamızı en güzel şekilde doldurmak için bölgemize olan inancım tam.

Uluslararası Rotary Başkanımız Jennifer Jones ve 2440. Bölge Guvernörümüz Serdar Durusüt ile birlikte 365 gün boyunca hayallerimizi gerçekleştirmek için keyifle sürdüreceğimiz bu yolculuğumuzda birlik içerisinde olmamız, dostluklarımızı pekiştirmemiz, yeni dostluklar edinmemiz ve en önemlisi topluma fayda sağlamak için birçok proje üretmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve dörtlü özdenetim ilkelerimiz ışığında hep birlikte canla başla çalışmaya hazır olduğumuzu bilmek beni çok mutlu ve motive ediyor.

Devamı...

Yedi Öncelikli Alanımız

Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

Barış çabalarını güçlendirmek ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde uzun vadeli barışın oluşmasını destekler.

Hastalıkların Önlemesi ve Tedavisi

Sağlığımız her şeydir. Oysa dünyadaki 400 milyon insan temel sağlık hizmetlerine erişemez.

Su ve Sanitasyon

Temiz su, sanitasyon ve hijyen eğitimi, sağlıklı bir çevre ve verimli bir yaşam için temel ihtiyaçlardır.


Çevreyi Koruma ve Destekleme

Tüm canlıların yaşamlarrını sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları ortamı korumaktır.

Anne ve Çocuk Sağlığı

Rotary, savunmasız annelere ve çocuklara yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmakta, böylece daha uzun yaşayabilmeleri.

Temel Eğitim ve Okuryazarlık

Dünya genelinde 775 milyon 15 yaş altı çocuğun eğitime erişimi yok. Bu dünya erişkin nüfusunun %17'sine denk

Ekonomik ve Toplumsal Gelişim

Yaklaşık 800 milyon işsiz insan, günde 1,90 dolardan daha az bir miktarla yaşıyor.